Subsidie voorwaarden

Subsidie

 • De subsidie bij aanschaf van een nieuwe AED gekocht na 1-1-2020 bedraagt maximaal € 400,00  
 • De subsidie bij aanschaf van een AED buitenkast gekocht na 1-1-2020 bedraagt maximaal € 100,00 
 • De subsidie bij aanschaf van een batterij voor de AED gekocht na 1-1-2020 bedraagt maximaal € 50,00 

Deze subsidies worden toegekend tot het subsidieplafond van € 15.000,00 bereikt is. Jaarlijks bekijkt Stichting Sint Anthonis Hartveilig of de subsidiebedragen aangepast moeten worden. Aanvraag voor subsidie betreffend aankoop van AED, buitenkast en/of batterij in het jaar 2020 worden na 1 juli 2021 niet meer in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de voormalige RAV gelden moet aan de onderstaande voorwaarden voldaan worden.

Subsidievoorwaarden bij aanschaf nieuwe AED/ AED buitenkast/ AED batterij 

 • Aankoop na 1-1-2020, dit mag ook ter vervanging zijn (aantoonbaar middels Nederlands bewijs van aankoop en betaling)
 • AED hangt in een al dan niet gesloten AED buitenkast
 • AED is 24/7 bereikbaar
 • AED is aangemeld bij HartslagNu
 • AED locatie heeft meerwaarde wat betreft de 6-minuten zone
 • AED locatie is gelegen binnen de 7 kerkdorpen Landhorst, Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij of Westerbeek
 • AED wordt gedurende minimaal 8 jaar technisch gecontroleerd en onderhouden, is voorzien van goed werkende batterijen en elektroden waarvan de houdbaarheidsdatum niet is overschreven
 • AED wordt na een inzet zo spoedig mogelijk gereed gemaakt (lees: binnen 24 uur)

Stichting Sint Anthonis Hartveilig beslist aan de hand van bovenstaande punten of de subsidie toegekend wordt. Ook in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels en in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden, beslist Stichting Sint Anthonis Hartveilig.  

 → NB Deze subsidie kan pas aangevraagd worden als de AED op locatie hangt én aangesloten is bij Hartslagnu.