Subsidieaanvraag

Subsidieregeling

Per jaar krijgen 1 op de 1000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven, kan worden verhoogd als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt met gebruik van AED. Gemeente Sint Anthonis en Stichting Sint Anthonis Hartveilig willen bewoners die hier initiatieven in willen nemen daarbij ondersteunen. Daarom bieden zij een subsidie aan bij de aanschaf van een AED en/of buitenkast en/of batterij voor de AED. Deze subsidie wordt betaald uit de verkregen RAV (Regionale AmbulanceVoorziening) gelden, welke beheerd worden door Stichting Sint Anthonis Hartveilig. Deze gelden zijn bedoeld om het aanwezige AED netwerk binnen onze gemeente te handhaven en en zo mogelijk uit te breiden.                                         

Leren reanimeren en AED bedienen

Iedereen vanaf 15 jaar kan leren reanimeren en AED bedienen door hiervoor een opleiding van 3 uur te volgen. Men wordt dan burgerhulpverlener. Het wordt aangeraden om jaarlijks een herhalingscursus te volgen, maar minimaal eens in de 2 jaar is nodig om burgerhulpverlener te blijven. Na de opleiding kan men zich aanmelden bij HartslagNu. HartslagNu is een systeem dat gebruikt wordt door de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer kan burgerhulpverleners oproepen als iemand in de buurt een onwelwording krijgt. 

Informatie en/of aanmeldingen voor een reanimatie/AED opleiding (€ 15,00) of herhalingscursus (€ 7,50) voor inwoners van de gemeente Sint Anthonis kan via info@sintanthonishartveilig.nl

AED’s                                                                              

Onderdeel van een reanimatie kan het inzetten van een AED zijn (Automatische Externe Defibrillator). Sommige AED’s staan nu binnen, maar als ze buiten hangen kunnen deze 24/7 gebruikt worden, ook als het gebouw gesloten is.

We bieden daarom een tegemoetkoming in de kosten bij aanschaf van een AED, een buitenkast en/of een batterij voor de AED, onder de voorwaarde dat de AED 24/7 bereikbaar is, een toegevoegde waarde heeft in de 6-minuten zone en deze aangemeld wordt bij het oproepsysteem HartslagNu. De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt de informatie in HartslagNu om mensen op te roepen om de dichtstbijzijnde AED op te halen bij een onwelwording.

Subsidieregeling

Inwoners van de gemeente Sint Anthonis kunnen subsidie aanvragen voor een AED, een buitenkast en/of een batterij voor de AED. De subsidie voor een AED bedraagt € 400,00, de subsidie voor een buitenkast € 100,00 en voor een batterij voor de AED maximaal € 50,00 mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor een AED/buitenkast/batterij die na 1 januari 2020 is aangeschaft. Aanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond van € 15.000,00 is bereikt.                                                                                                                       

U kunt deze subsidie aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier in de subpagina van deze site met de benodigde bijlages te mailen naar info@sintanthonishartveilig.nl. Ook voor vragen kunt u op ons e-mailadres terecht.

Tevens kunnen AED-bezitters via Stichting Sint Anthonis Hartveilig elektroden of batterijen bestellen voor hun AED. Na een inzet worden de elektroden en hulpmaterialen via een andere instantie 100% vergoed, u kunt hiervoor informatie opvragen bij Stichting Sint Anthonis Hartveilig.