Contact

Hebt u bestuurlijke vragen over reanimatie, AED, sponsoring, facturatie, etc:? 

Wij willen zo snel en goed mogelijk met u corresponderen. Daarvoor hebben wij onderstaande gegevens van u nodig:

  • Naam en adres
  • Bereikbaar telefoonnummer en/of mailadres
  • Reden van correspondentie

Ons correspondentieadres:

Privacyverklaring Stichting Sint Anthonis HartVeilig

Wij, Stichting Sint Anthonis HartVeilig, gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In verband met de privacywet vragen we u om – bij de eerstvolgende e-mailwisseling – aan te geven wanneer u niet akkoord gaat met verzending van toekomstige e-mails en met het bewaren van uw gegevens. U kunt te allen tijde aangeven wanneer u daar niet (meer) mee akkoord gaat.

Uw naam, geboortedatum, adres , e-mail en telefoongegevens worden door ons gebruikt: 

  • voor correspondentie over reanimatie, herhalingslessen en aanverwante zaken
  • om een certificaat aan te vragen bij de Nederlandse Reanimatie Raad en dit naar u te verzenden
  • voor correspondentie omtrent het onderhoud en facturering van gemaakte kosten van uw AED 

Really Simple SSL and Really Simple SSL-addons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op de website; je kunt ons privacybeleid hier vinden.