Onderhoud AED

Stichting Sint Anthonis HartVeilig heeft zich ten doel gesteld een 6 minuten zone in de gemeente te creëren, AED’s die openbaar hangen 24 uur per dag inzetbaar te hebben en te houden en zoveel mogelijk inwoners van de gemeente een cursus en herhaling reanimatie/AED aan bieden tegen kostprijs.

Om de AED’s inzetbaar te houden wordt een nauwkeurige registratie van de apparaten welke bij SAVE in onderhoud zijn, bijgehouden. Minimaal één keer per kwartaal gaan de contactpersonen alle AED’s langs om de apparaten na te zien.

Elke twee jaar moeten electroden vervangen worden en elke 4-5 jaar de accu’s.

Ook hebben we er voor kunnen zorgen dat alle AED-kasten voorzien zijn van een warmte-element om het bevriezen van elektroden en verslechtering van de accu te voorkomen. Hierbij zijn we veel dank verschuldigd aan de locaties die in de wintermaanden voor de stroomvoorziening zorgen.

De materialenkosten zijn voor de eigenaar van de AED, het onderhoud is een gratis service van onze Stichting.

Hoe weet je of de AED inzetbaar is?

cardiac scienceRechts van het handvat van de AED zie je een groen bolletje. Groen heeft de betekenis dat de AED inzetbaar is. Zodra dit bolletje rood wordt met een zwart kruis erdoor is er een technisch mankement.

In de AED kast of in de AED tas bevindt zich een kaartje met telefoonnummers. Bel of sms hier naar toe of mail naar: info@sintanthonishartveilig.nl wij ondernemen zo spoedig mogelijk actie.

Ook na een AED inzet kan je ons bellen, sms-en of mailen. Doe dit zo snel mogelijk. Wij maken de AED weer direct inzetbaar door de gebruikte materialen te vervangen en het apparaat op de betreffende plaats terug te hangen.