Welkom

op de website van Stichting Sint Anthonis HartVeilig.

Stichting Sint Anthonis HartVeilig is een erkend opleidingsinstituut van de Nederlandse ReanimatieRaad en heeft zich ten doel gesteld om de dorpen van oud-gemeente Sint Anthonis Hart-Veilig te houden.

Sint Anthonis HartVeilig zet zich in voor de dorpen Landhorst, Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek.

Dit doen we door:

  • 6 minuten zones te onderhouden
  • Opleidings- en herhalingscursussen reanimatie en AED bedienen te organiseren
  • Contact met eigenaren AED -> AED’s onderhouden, nazien en vervangen van materialen indien nodig
  • Belangeloze controle van AED’s welke 24/7 openbaar zijn
  • Vervangen van de batterijen en elektroden in overleg met de eigenaar
  • Eenieder attenderen op HartslagNu
  • Opleidings- en herhalingslessen verzorgen volgens de laatste richtlijnen van de Nederlandse ReanimatieRaad en Nederlandse Hartstichting.

cropped-Oct23118.jpgElke seconde telt bij een levensbedreigende situatie.

Vroegtijdige herkenning, alarmering, reanimatie en defibrillatie kan de overlevingskans met tientallen procenten doen toenemen (tot ruim 70%).

Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties, tips, etc.? Laat het ons weten, zo komen we tezamen tot een HartVeilige zone.