Reanimatie

‘Wanneer elke seconde telt’

Ireanimatie nrredere week worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge circulatiestilstand.

Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt.

Reanimatie, de combinatie van 30 compressies op het midden van de borstkas afgewisseld met 2 beademingen, kan levensreddend zijn. Dit geheel dient consequent, regelmatig en gelijkmatig herhaald te worden.

Toepassing van reanimatie geschiedt bij elk slachtoffer welke bewusteloos is en een abnormale of geen ademhaling heeft.

Hoe eerder de reanimatie gestart wordt, hoe groter de overlevingskans. Maar zorg wel dat het noodnummer 1-1-2 altijd gebeld is voordat je de reanimatie start!