Nazorg

Bij veel ongelukken weten EHBO’ers en vrijwilligers levens te redden door snel in te grijpen en te reanimeren. Wanneer de ambulance ter plaatse is neemt de professionele hulpverlening het over en vervoert het slachtoffer naar het ziekenhuis. De EHBO’er of vrijwilliger blijft achter, zonder te weten wat de afloop is. Hart4ALL is een initiatief waarbij vrijwillige hulpverleners in contact kunnen komen met het slachtoffer of nabestaanden. Mensen met elkaar verbinden en bij elkaar betrokken te laten zijn en blijven. Dat is waar Hart4ALL voor staat.

Via Hart4ALL krijgen vrijwillige hulpverleners antwoord op de vragen waar zij nu mee rond blijven lopen. Hoe gaat het met het slachtoffer? Heeft het slachtoffer het gered?

Ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin armbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie krijgt de vrijwillige hulpverlener zo’n armbandje mee. Andere bandjes komen onder andere terecht bij (familie van) de patiënt.

Met de code op het bandje kunnen de vrijwillige hulpverlener en de patiënt of familie zich aanmelden via www.Hart4ALL.nl. Als zij aangeven contact te willen, maakt Hart4ALL een match.

De privacy van patiëntgegevens is altijd gewaarborgd.