AED aanmelden/beheren

Veel bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren zijn in het bezit van een AED. Hangt je AED op een vaste openbare plaats of ben je bereid dit te doen? Registreer dan de AED en draag zo bij aan de gewenste 6-minutenzone!

Inzet van een AED
Bij een reanimatieoproep vertrekken de dichtstbijzijnde burgers naar het slachtoffer. Onderweg halen enkelen een AED op, die op een vaste openbare plek hangt. De vrijwilliger ontvangt per app of sms de locatie van de dichtstbijzijnde AED. AED’s binnen 500 meter van het incident worden ingezet. Als eigenaar of beheerder ontvang je tegelijkertijd een melding dat jouw apparaat wordt ingezet bij een reanimatie. De burgerhulpverlener haalt de AED op, gaat naar het slachtoffer en brengt na de reanimatie het apparaat weer terug. Je controleert vervolgens de AED en brengt deze weer op orde wanneer dit nodig is.

Lees hier alles over de AED.

Wat is je rol als AED-beheerder?
Het is belangrijk dat de AED regelmatig wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld 1 keer per maand. Daarnaast zal de AED op een handige, centrale en openbare plek gehangen moeten worden. Zo kan de AED snel meegenomen worden. De vrijwilliger is verplicht de AED weer terug te brengen na de reanimatie.

Kosten van de AED
Per 1 januari 2018 heeft de minister van VWS budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor kun je de kosten die zijn gemaakt bij inzet van de AED vergoed krijgen bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) waar de alarmoproep was. Op de afbeelding hiernaast kun je zien welke RAV’s er zijn. Kijk op de website van de RAV hoe het zit met het declareren van de kosten van de inzet van de AED.