Analyse AED

Tijdens het analyseren zoekt een AED naar rust en regelmaat in het hartritme. Indien deze niet gevonden wordt (bij fibrillatie of een abnormaal, snel kloppend hart) zal de AED een schok adviseren. Elke 2 minuten wordt een nieuwe analyse uitgevoerd.

Schok geadviseerd

Een AED zal een schok toedienen bij een:

  • Fibrillerend hart – Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij het hart onwillekeurig samentrekt. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer rondpompt in het lichaam alsof het hart stilstaat.

 31 fibrilleren

  • Abnormaal snel kloppend hart

32 abnormaal snel kloppend hart

Zodra de AED aangeeft dat het veilig is om de patiënt aan te raken dient de reanimatie zo snel mogelijk hervat te worden. Het heeft de voorkeur dat na elke analyse (dit is elke 2 minuten) de reanimatie door de hulpverleners afgewisseld wordt.

Géén schok geadviseerd

Een AED zal géén schok toedienen bij een

  • Normaal kloppend hart – Dit slachtoffer heeft een normale ademhaling en wordt in de stabiele zijligging gelegd.

29 normaal kloppend hart

 

 

  • Stilstaand hart

30 asystolie

 

 

Na de sein van de AED dat het veilig is moet DIRECT de reanimatie herstart worden.