AED

AED LOGO= Automatische Externe Defibrillator

Via de subtitels proberen wij het een en ander over de AED uit te leggen. Kijk en lees eens wat een AED voor een apparaat is, wat ervan verwacht kan en mag worden.

Er zijn diverse merken AED’s in de handel, maar allen voldoen ze aan de daarvoor gestelde strenge eisen. Het apparaat vertelt je wat je moet doen en indien je de instructies ervan goed volgt zal iedereen een AED kunnen bedienen.