Websites

Nederlandse Hartstichting (informatie, documentatie, etc.)

Sint Anthonis HartVeilig is reanimatiepartner. Wat betekent dat?

Nederlandse ReanimatieRaad (informatie, documentatie, etc.)

Oproep reanimatie of AED via SMS alert.

Waar hangen AED’s in Nederland (en verder)?

Ik heb gereanimeerd, maar hoe gaat het met het slachtoffer?

Gemeente Sint Anthonis

Wat is een niet-reanimatie penning en waar kan ik deze bestellen?